• شرایط ثبت نام و تعیین سطح هر ترم در سایت قرار خواهد گرفت.
  • زبان آموزان می بایست قبل از اقدام به ثبت نام و یا رزرو نوبت تعیین سطح شرایط را به صورت کامل مطالعه نمایند.
  • اطلاعات و راهنمایی های مربوط به ادامه مراحل ثبت نام از طریق موسسه در اختیار زبان آموزان قرار خواهد گرفت.
  • در صورت پرداخت ناموفق، طبق ضوابط و روال بانکی کشور، وجه پرداختی تا ۷۲ ساعت به حساب مبدا برگشت خواهد شد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس